абстрактен

 • Обобщение - каква религия - религия и митология
  > Резюме: Какво е религия (религия и митология) четат онлайн или да изтеглите безплатно.
 • Характеристики на свобода да работи - studopediya
  ХАРАКТЕРИСТИКИ свобода да управляват Ето защо, като методологическа помещение при разкриване характеристиките на свобода да работят и трябва с няколко думи да се кажат за свободата като явление (и понятието)
 • Битката за Англия - дата, година, предизвиква, разбира се, на етапите, ефектите, резултатите, което означава, уики
  Увертюри от опита на Първата световна война, Хитлер, издадени два урока. На първо място, че България може да спечели войната. На второ място, на войната в Западния зародиш
 • Бизнес - е сила, или как да накараш хората да работят - studopediya
  Бизнес - е сила, или как да накараш хората да работят в робски времена, този проблем вече е просто - надзирателят с камшик. От историческия опит, ние знаем колко това
 • Бормашина бита - studopediya
  Свредло за ЦЕЛИ рок режещи инструменти Тема 3. ТЕХНОЛОГИЧНО сондиране инструмент 1. Определяне и класификация на рок режещи инструменти
 • Публичният дълг е вътрешна и външна
  Публичният дълг: вътрешна и външна. Дисбалансът в държавния бюджет - един от най-важните фактори, които влияят върху развитието на икономиката и макроикономическа баланс. стойност
 • Kvalitet - studopediya
  Ø 42 0,011 (Ed.); Системата СИВ ЕПСО за размери до 3150 mm инсталиран QLT 19: 01, 0, 1, 2, ... 17. Най-точният 01-едрата 17. За разлика от СИВ ЕПСО в ISO система
 • Фиксирани и циркулационни активи на предприятието - studopediya
  Фиксирани и циркулационни активи на предприятието имуществото на предприятието представляват дълготрайни активи и други нетекущи активи, текущите активи и финансови активи. Общата сума на нетекущи активи
 • В Декларацията за правата - studopediya
  Закон за правата на 2 2. разпоредби, които се дължат на време: 2 Изменение - правото на свободно носене и притежание на оръжие. "Добре регулиран милиция, е необходимо за сигурността на
 • Популярни търсачки - studopediya
  Популярни търсачки Раздел 3. информационни и комуникационни технологии медицина. Интернет. Извличане на информация и автоматизирани системи за обработка на данни. Лекция № 9.
 • Как да пишем на еталонната проба
  Help. Видове сертификати, процедурата за тяхното получаване и представяне. В зависимост от сертификатите съдържанието и целта са разделени на официална и лична. Сертификатът за обслужване - официален документ,
 • Общински и обществен контрол земя - studopediya
  Общински и обществен контрол земя 1) общинския контрол земя. Общински контрол земята (Чл. 72 LC RF) се провеждат в съответния
 • Характеристики на бедност според официалните данни - studopediya
  Характеристики на бедност според официалния праг на данни (линия) на бедност - сумата пари, официално утвърди като минималният доход, поради което дадено лице или семейство
 • Контрол, като функция на управлението - studopediya
  Контрол, като функция на контрол на управлението е основен елемент на ефективна организация. Control - 1) процес на сравняване на действителните резултати, постигнати с
 • Ковариация и корелация - studopediya
  ковариация и корелация на ковариация изразява степента на статистически зависимости между две групи от данни, и се определя от следното уравнение (3.1): където: X. Y - множество от стойности
 • Накратко - това, което е абстрактно понятие за помощ в писмен вид
  Какво е абстрактно? Основни изисквания и изготвят доклад. Как се пише есе. ГОСТ и наръчник - откъде да вземем? Услуги, свързани с писане на есета и градусови проекти. Безплатна консултация със специалист.
 • Учението за добро - studopediya
  Учението за добро Така че силата е добре известно: просто, благочестива, смел, мъдър човек, който знае какво е добро за всеки отделен случай, който познава доброто и може да се определи диалектически отношения
 • Автоматично Electric - studopediya
  Автоматично Electric Power като устройство (Standard) на копчето а - електромеханична система, предназначена за привеждане на работните органи на машините и тяхното управление
 • Авторското право в интернет - studopediya
  Препоръки за играта. Въведение: Въпросът за правната природа на връзките от един документ в друг HTML е от особено значение във връзка със съдебни спорове, не само в САЩ и Япония, но също така и в
 • Ликвидност анализ баланс ооо "полет" за 2018 г., то
  Според таблицата, че в счетоводния баланс за разглеждания период не е напълно течност, степента на баланс и степента на ликвидност е различна, тъй като не е условията A 1 ≥ P 1. A 2
 • Финансови документи - studopediya
  Финансови документи финансови документи - документи, свързани оценка, придобити от организацията и се съхраняват в кабинета си. Подсметка 50-3 "парични инструменти" са взети под внимание
 • Оборотът и баланс по сметка - studopediya
  Оборотът и баланс по сметка, определена сметка отразява не само промени отчетени средства или източници, но и да дават възможност по всяко време да оттегли своята остатък или излишък. новия баланс
 • Резюме автоматизирани електрически
  Изчисляване на статистическите товари захранването и DPT 6. Изчисляване на електромеханична конструкция и характеристики. Изчисляване на съпротивления за регулиране. Изчисляване на преходни процеси по време на стартиране и спиране на устройството.
 • Логически елементи - studopediya
  Логически елементи - електронно устройство, реализира един от най-логически операции. Ако стойността на функцията на изхода на входа на елемент се определя еднозначно чрез комбинация от
 • Международни стандарти за система за качество ISO
  Международна система за качество: ISO стандарти. Днес, в условията на нарастващата международна търговия, подобряване на качеството на продукти за предприятия е доста остър проблем на изпълнение
 • Пари и неговите функции - studopediya
  Парите и тяхната функция на паричната система и финансовите пазари 1. Пари и неговите функции. Пари и финанси. 2. Търсенето на пари и неговите мотиви. Паричното предлагане и неговите поданици. пари в брой
 • Контрол в управлението - studopediya
  Контрол на управленски контрол е една от функциите на управление, без които не могат да бъдат изпълнени, като управление, планиране, организация и мотивация. В тесен смисъл,
 • Абстрактни етика като наука
  Обобщение на тема: етика. Етика като наука
 • Видове разходи - studopediya
  Видове разходи Явни разходи - това е алтернативната цена на приема под формата на директни (парични) плащания към доставчици на факторите на производство и междинни продукти. Броят на изрични разходи включват
 • Видове и форми на публикации - studopediya
  Видове и форми на публикации Лекция 5. Публикуване изследвания резултати от работата, завършване, публикува публикации видове и формира основните видове научни публикации може
 • Биогенни стимулатори - studopediya
  Биогенните стимулатори Solcoseril Lidaza Cerebrolysin Apilak стъкловидното тяло Хондроитин сулфат Mildronat карнитин хлорид биогенни стимулатори - група от вещества, които се образуват в дневна
 • Технологични паркове - studopediya
  Технологични паркове Технопарк - изследвания и производство на териториалното комплекс, чиято основна задача е да се изгради най-благоприятната среда за развитието на малки и средни високотехнологични
 • Образуване vsebolgarskogo пазар - studopediya
  Образуване vsebolgarskogo пазара е важна стъпка в посока на прехода на България към пазарна икономика е формирането на фрагментираните пазари на мястото на отделни княжества vsebolgarskogo единен пазар.
 • Активни методи на обучение - studopediya
  Активни методи на обучение в следните основни начини за увеличаване на стажант дейност (по-добре да се каже "студент" т. Е. Активно самия преподаване) могат да бъдат идентифицирани и ефективността на цялата
 • Трахеята - studopediya
  Гръдна канал гръдната канал, дуктус thoracicus е с дължина 30-41 см, а започва от сливането на дясната и лявата лумбален багажника, Truncus lumbales Декстър et зловещо. Обикновено е описано в
 • Смисълът на глава "Oblomov Сън" в нова фантастика
  Смисълът на глава "Oblomov Сън" в нова измислица. Дрийм Oblomov ни отвежда към земята, където е израснал в село Oblomovka. В Oblomovka човек живее комфортно и тя се чувства сигурна.
 • Анотация към статията - пример за това как да напишете резюме на статията
  Резюме - Един от най-популярните материали, които са приложени към научна статия. Анотация към статията служи важна функция - той трябва да убеди редактора.
 • Данни за протокола - studopediya
  Данни за протокола Този документ, който е фиксиран за обсъждане на проблеми и вземане на решения по време на срещи, семинари, конференции и срещи на колегиални органи.
 • Храносмилателен начин на инфекция - studopediya
  Храносмилателен пътя на инфекцията да се въведе в храносмилателния тракт. Засегнатите групи и salitarnye фоликули долната част на йеюнума и слепи червата. Има се образува грануломи, те се сливат. Създадена некроза на мястото на
 • Борбата за миналото, настоящето и бъдещето - studopediya
  Борбата за миналото, настоящето и бъдещето на борбата по време на войната е трудно. Най-безсмислено борбата за миналото. Ограничаването на техния случай - отмъщение. Отмъщението - е опит да се промени миналото. Но това няма да се промени. наистина
 • Антропология като система на науките за човека - studopediya
  Антропология като система на хуманитарните науки 1.1 антропология, неговия предмет и в науките. Антропология задача. Модерен антропологична концепция. Особености на съвременния
 • Решение на проблемите на околната среда "екологична пирамида
  Цел: Да се ​​научим как да се изчисли отношението между екологичните пирамидални връзки. Овладяване на правилата на екологичната пирамида. Научете се да се определи позицията
 • B) четвъртинка - studopediya
  Б) 1-ва четвъртина) Определете броя на третата четвъртина на първия отбор; за втория отбор, 75; число - 2) на първата четвъртина броя команда. Следователно, трябва да се намери елемент
 • Управление като академична и научна дисциплина
  Управление като академична и научна дисциплина управление като академична дисциплина е включена като задължителна федерален компонент на учебните програми в много сфери на икономиката.
 • въпрос 17
  Въпрос 17. Анализът на тенденциите: цел, същност, основните техники на анализ на тенденциите - сравнение на всеки отчетен с редица предходни периоди и определението на една тенденция, т.е. основната тенденция позиция ..
 • начисляване и касова основа - studopediya
  Начисляване и касова основа Организациите могат да използват един от двата метода за признаване на приходи и разходи: метод текущо начисляване. Нетни печалби (загуби), признати през отчетния (данък)
 • UHF терапия - studopediya
  терапия UHF е метод за лечение, когато kotoromvozdeystvuyut тъкани на пациента отдалечено в непрекъснат или пулсиращ свръхвисока честота ток, което е съпроводено с промяна на температурата тъкан,
 • В процеса на работещите деца придобият умения за заетост - studopediya
  В процеса на работещите деца придобиват трудови умения и способности на труда образование на деца в предучилищна възраст Проблемът на организационните аспекти и цел: Докладът на старейшините
 • Видове Archiver - studopediya
  Видове архивите трябва да се разграничават архиватор, формат на архива и техники за компресиране. Дори един и същ метод на пресоване може да бъде изпълнения. Например, съществува
 • лекция 2
  Лекция 2. население екология на населението, неговата структура и свойства. Основните характеристики и параметри на населението. криви оцеляване. кривите на растеж на населението. R и к стратегии. Население - един
 • Особености на индивидуалното посещаемост - studopediya
  Образуване на черти на лицето на старши ученик вярвания и мироглед. Старши училищна възраст - това е време, за да се развие нагласи и убеждения, образуване мироглед. В тази връзка,
 • Това е, което е война - studopediya
  Това е, което война Вървях бавно, защото ме беше страх от това. Може би те са там. Шърман, Алекс и нейните приятели. И видяха как бях дивак. Направих правилното нещо. Бях я защитава. Но ... аз не правя
 • Методика на обучението по компютърни науки като нов раздел на педагогическа наука и като академичен предмет
  Методика на обучението по компютърни науки като нов раздел на науката, преподаването и обучението като преподавател по предмет. Компютърни науки като наука и предмет в средните училища.
 • Резюме идеологическо съдържание и произход на българския комунизъм
  SofiyaSKY държавен университет Факултет по ориенталистика Идеологическата съдържанието и произхода на българския комунизъм. Обобщение на политически науки студент I курс
 • Как се пише резюме да бъде планиран и един пример
  Правилно пишат полезен анотация към статията може да бъде кратко на плана, както и като се вземат предвид редица препоръки.
 • Ръст в правоъгълен триъгълник - studopediya
  Ръст в правоъгълен триъгълник Нека да си припомним, че височината на триъгълника - е перпендикулярен падна от върха на противоположната страна. Краката на правоъгълен триъгълник са
 • Организационно поведение - studopediya
  Организационно поведение Q21 организационно поведение като наука. Организационно поведение и управление. Организационно поведение като наука - изучаването на много фактори, влияещи
 • Фирма приходите си класиране - studopediya
  Приходи предприятия, тяхната класификация Тема 3. Приходите и разходите на търговските организации на доходите на търговски организации, тяхната класификация разходи и разноски за образуване на производството си
 • Финансова подобряване на процедурата, прилагана в случай на фалит - studopediya
  Финансова подобряване на процедурата, която се прилага при финансовото оздравяване на несъстоятелността - Процедура в случай на фалит на длъжника, за да го възстановите
 • Защо трябва да учат етика
  На уроците на етика ще бъде обсъдено как да общуват, как да се създаде добро, което е искрени и добри отношения с връстниците си и по-големи, което означава, че
 • Един информационно пространство - studopediya
  Обща информация пространство за разлика от по-горе подход, в концепцията за обща информация отделение се оборудва, че ролята на информационни ресурси, информация
 • Ако човек знае точно какво иска, той знае как да го направя и това ще се случи deystvuet- -
  Ако човек знае точно какво иска, знае как да го направя и това ще се случи deystvuet- В това примитивно проста фраза наистина крие мощно заклинание, което прави всеки
 • Министерството на зелени водорасли, структурни характеристики, храна и размножаване
  Министерството на зелени водорасли, структурни характеристики, храна и репродукция. Роля в природата и човешкия живот има едноклетъчни, колониални и многоклетъчни зелени водорасли; повечето от близкото
 • Pulse трансформатори - studopediya
  Pulse трансформатори импулсни трансформатори се използват в устройства от техниката на импулса за промяна на пулса амплитуда, елиминиране на постоянен компонент, и възпроизвеждането на подобни импулси
 • Осъществяване абстрактно ГОСТ 2018 как да се направи резюме през 2018 г.
  Ако пишете есе възниква въпросът как да се направи резюме в съответствие с ГОСТ 2018, консултирайте се с този кратък списък акценти, както и есето ще
 • Инвазивни методи - studopediya
  Инвазивни методи Широкото използване на вътрематочни инвазивни процедури по време на бременност са получили с появата на диагностично оборудване, ултразвук с висока резолюция
 • Формулиране на изследователските хипотези - studopediya
  Формулиране на изследователска хипотеза Хипотеза - научно предположение, предположението, че истинската стойност не е установена. Основните методи за проверка (проверка, доказателство)
 • Лишаването от специална военна или почетна титла, studopediya
  Лишаването от специална военна или почетна титла, клас ранг и държавни награди черта на лишаване от специална военна или почетна титла, клас ранг и състояние
 • Правила за писане единица - схеми на алгоритми - studopediya
  Правила за писане единица - обект схеми на алгоритми 1.1. Въведение. Предмет и цели на курса. Производство и управление. въз основа на начини за подобряване на качеството и ефективността на дизайна на
 • Източници на гражданското право - studopediya
  Източници на гражданското право Гражданско право е набор от нормативни актове с различна правна сила. В съответствие с разпоредбите на Конституцията, гражданското
 • Недействителността на брака - studopediya
  Недействителността на брака за съгласуваност с член 27 от Великобритания е признат за недействителен брак прави с нарушение на условията и (или), независимо от пречките по чл. 12-14 и стр. 3 супени лъжици. IC 15, и
 • Облагаеми временни разлики (HBP) и пасиви по отсрочени данъци (то) - studopediya
  Облагаеми временни разлики (HBP) и пасиви по отсрочени данъци (IT) намаляеми временни разлики (ВРВ) и отсрочени данъчни активи (тя). Временни разлики (ВВР)
 • Как да си направим заглавната страница на резюмето
  Като правило, по същия проблем в страните от студентите в началото на обучението. На земята, а максималната - през втората година на Института. Често, след като получи задачата да завърши работата, на първокурсника не знае как да започне неговото изпълнение. Вие трябва да прекарват много време да се притеснявате. Всичко това може да се отклони вниманието от написването на есето. Загубата на време в резултат на това ще доведе до загуба на качеството на самата работа.
 • Управление на общинската като академична дисциплина - studopediya
  Управление на общинската като академична дисциплина предметна област на общинската структура на управление lyayut-научни знания е основно за: • функциите, принципите, съоръжения, помещения,
 • Решаването на проблемите по различни начини - studopediya
  ЗАДАЧИ различни начини момента няколко отслабено внимание на развитието на уменията на учениците в решаване на проблеми, по-специално, разрешаване на проблемите по различни начини. това
 • Концепцията на обекта и предмета на научните изследвания - studopediya
  Концепцията на обекта и предмета на научните изследвания за анализ на научната дейност в съответните раздели на методологията на въвеждане и развитие на редица специфични понятия. Повечето от тях обобщаване
 • Застраховка процент - studopediya
  Застраховка процент чл. 11 България Закон "за организацията на застрахователен бизнес в Руската федерация" определя застраховка процент, какъвто е размерът на единица застрахователната премия застрахователната сума въз основа на сигурността, както и естеството на обекта
 • Corynebacterium на рода - studopediya
  дифтерия на рода Corynebacterium - Corynebacterium diphtheriae и голяма група от сходни морфологични и биохимични свойства на микроорганизмите от род Corynebacterium наречен
 • Нормативен концепция нормативен акт, видове - studopediya
  Нормативен правен акт: понятие, видове Регламентите - основният източник на законодателството в почти всички правни системи, дори и на места, където традиционно доминиран правната практика и
 • Защо хората са различни studopediya
  Защо хората са различни? Като човек се превърне в човек? Много години в историческата наука, антропология, философия, състоянието podstvovala гледна точка, според която човешката личност е направил работа.
 • Добър и лош дълг - studopediya
  Добър и лош дълг Много от тези, които седят вътре курника, смятат, че за да бъде свободен от дългове разумно. Когато бях още много млад и зелен, богат баща ми посочи, че има
 • Списъкът на основните документи, свързани с организацията на нелоялните търговски практики и информираност - studopediya
  Списъкът на основните документи, свързани с организацията на Обединената гражданска партия и да информира решението за организиране на учебното дело; За да инсталация (управление) на организацията, НТП за учебната година; заповедта за
 • Системата от национални сметки - studopediya
  Системата на националните сметки Система на националните сметки (СНС) - система от взаимосвързани макроикономически показатели, класификации и групировки, които характеризират всички основни
 • Мрежов интерфейс - studopediya
  Безжичен мрежов интерфейс (безжичен) интерфейс ви позволява да се измъкне от свързващия кабел, което е особено важно за хидратация банда, компактен размер устройство и тегло, съизмерим с кабели. Най-
 • Концепцията на данъчното право като клон на правото - studopediya
  Концепцията на данъчното право като клон на право Данъчно право - съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения, възникващи във връзка със създаването, администрация, събирането
 • Концепцията на резюмето
  CONCEPT РЕЗЮМЕ. 2 СТРУКТУРА И ЗНАЦИ РЕЗЮМЕ 5 ОБЩИ Изисквания и указания за регистрация есета, курсови работи и дисертации 7 1. Общи изисквания за регистрация на текстови документи 7
 • Видове и характеристики на бензиностанции - studopediya
  Видове и характеристики на бензиностанции станция (бензиностанция) са предназначени за получаване, съхраняване и използване сухопътни превозни средства автомобилно гориво. Заедно с дресинг
 • Системата за управление на качеството, основните понятия и документи - studopediya
  Системата за управление на качеството, основните понятия и инструменти за успешното функциониране на всяка организация трябва да бъдат систематично и ясен подход към неговото управление. системата
 • База правни стандарти - studopediya
  Правна стандартизация база PRAVOVOVOE функции гарантират стандартизацията на стандартизацията може да се прилага с необходимата пълнота само в случай, ако има съответен
 • Правилното проектиране на резюмето в съответствие с ГОСТ
  Ние ще ви покажем примери за стандартите на правилна регистрация на есе на държавните стандарти. Ще видите извадка от заглавната страница, оформление (съдържание), въвеждането, основно тяло, сключването и библиографията
 • Правна защита на природата и нейните съставни компоненти - studopediya
  Правна защита на природата и нейната концепция съставни компоненти, възрази източници на екологичното законодателство, естествено качество на околната среда. Механизмът на защита на правата на природната среда гражданите
 • Представяне и резюме на урока запознаете с околната среда в клас 1 - "Защо вали и
  Изтегляне: представяне и обобщение на урока в един клас.
 • Предимства и недостатъци на радио - studopediya
  Предимства и недостатъци Основното предимство на радио Radio е ниската цена за достатъчно голямо покритие точно избрана целева аудитория. Може би радиото може да се дължи на
 • Професионална етика - studopediya
  Професионална етика - (гръцки ἠθικόν, от друга гръцка ἦθος -... духа ", характер, Custom") - философска наука, която е обект на изследване
 • Процедурата по медиация - studopediya
  Процедура по медиация Процедурата по медиация (медиация) - начин за разрешаване на спорове с помощта на посредник въз основа на доброволното съгласие на страните за постигане на взаимно приемливо решение за тях,
 • Как да живеем като човек да живее в името на нещо, което да живее studopediya
  Колко човек да живее? Как да живеем? За по-голяма нещо, за да живея за? Философията на смисъла на живота, смъртта и безсмъртието на човешката Какъв е смисълът на живота? Оценка на съществуващия проблем Проблемът на живот и смърт в духа, в
 • Разстоянието между редовете в пространството - studopediya
  Разстоянието между правите линии в пространството разгледаме две линии L 1 и L2. има три различни линии на 1) на мястото на производството линии се пресичат, така че те са в една и съща
 • Какво е пример за парадокса
  Paradox. Концепцията, примери обръщат към парадокси, не можем да се каже за отношенията с техните изкривените. Фактът, че ясно разграничение, на който можете да разберете това, което ние трябва да се справят,
 • Печалба изчисление - studopediya
  ПЕЧАЛБА Печалбата е etsya основна цел на икономическата активност. Печалба - е най-добрият показател за цялостното представяне на организацията, или финансови резултати.
 • Структурата на сегашната Конституция на България се състои от - studopediya
  Структурата на сега действащата конституция на Руската федерация: Състои се от преамбюл и две секции. В преамбюла се обявява. че народът на България приема тази Конституция; обезпечени демократична и
 • Темата на "екологични цели" - studopediya
  Тема: "Решението на екологични проблеми" Цел. Затвърдят знанията за това. че енергията, съдържаща се в храната се прехвърля от оригиналния източник чрез редица организми, така че редица организми
 • търговия на България с пазарен 17-ти век - икономика, развитие, цъфтеж, гниене, криза, икономиката, търговията
  Справедливата търговия пътища - пътища с добро покритие, ханове и парк от каруци - водени от България, Сибир и Далечния изток
 • Процесът на транспорт и нейните елементи - studopediya
  процес транспорта и неговите елементи от процеса на транспорта - в процеса на движение на стоки (или пътници), което включва: изготвяне на стоки за превоз, доставка на подвижен състав, натоварване на товари,
 • Туристически продукт и неговата структура - studopediya
  Туризъм продукт и неговата структура тема 7 турне план туристически продукт Теми проучване 1. туристически продукт и неговата структура 2. Tour - основното звено на туристическия продукт
 • Уравнението на допирателната към графиката на функцията - studopediya
  Уравнението на допирателната към графиката на функцията да се определи предходния раздел, ние ще обсъдим въпроса за намирането на допирателната към графиката на функцията в тази точка. Тази задача се срещнахме в училище, и да го
 • Входни устройства - studopediya
  Най-важната информация входно устройство на входно устройство е несъмнено клавиатурата. Повечето клавиатури имат стандартен група на бутоните: • ключове за пишещи машини - за въвеждане на букви,
 • Какво е Кенди Бар studopediya
  Каква е Кенди бар? Candy Bar (шоколадче), или на руски, сладки масата дойде при нас от Запада, който е един от основните атрибути на някоя от страните, рожден ден, сватба, нов
 • Какво е studopediya на win32 API
  КАКВО WIN32 API? API (приложен програмен интерфейс) - програмен интерфейс и винаги е свързано с друго приложение. Например, Microsoft Excel, Lotus Organizer, както и много
 • Какво е архетип - studopediya
  Какво е първообразът на идеята за архетипа, въведени в психологията на Юнг. Архетипи - неостаряващия скрити вътрешно поради схемата на живот и поведение, възприятия и реакции. Тези схеми съществуват в
 • Какво е studopediya Акаша Record
  Каква е Акашовите записи? Акашовите записи - това измерение на съзнанието, което съдържа вибрационната запис на всяка душа, и по пътя си. Това вибриращи тяло съзнание съществува навсякъде в цялата
 • Население екология - studopediya
  Население екология на населението - е основната групирането на организмите от определен тип, който разполага с всички необходими условия за поддържането на населението си изключително дълъг период от време
 • Разглеждане на проекти - studopediya
  Експертиза на проекти от гледна точка на организацията на процеса на експерт PS от развива по следния начин. Първоначално инвестициите институция (инвестиционен отдел изследвания) се сервира
 • Етапите на развитие на българската икономика, география
  1. Защо смятате, че ключовият фактор за прехода от един начин на живот на други хора са научните и технологични постижения? Научни и технически постижения pozvosh