синоними

 • Aurora - Aurora смисъл на думата в речника на българския език
  VSlovare.Ru - онлайн речника на българския език. В основата на 500,000 думи и фрази от речници и енциклопедии.
 • Jaga - Jaga смисъл на думата в речника на българския език
  VSlovare.Ru - онлайн речника на българския език. В основата на 500,000 думи и фрази от речници и енциклопедии.
 • Идеологически, че е идеологическа
  концептуална - идеологическа, идеологически, идеологически; ideen, идейно, идейно (· knizh.). 1. Кор. за идеята за 3 · СТОЙНОСТ. Идеологическата страна на въпроса. Идейно влияние на младежта Комсомол. 2. пропити с някаква представа за разпространението пропагандиращи всеки мироглед. Идейно литература. Концептуалната изкуството. 3. действат в името на някаква идея; в цялото си поведение, във всякакво твърди ръководни принципи. Идейно работник. Идейно учител .. DN Ушаков Голям речник на съвременния български език
 • Повали, чук синоними
  повалям - себе си богат, самосвали; премахване, износени; пробиване, препълнен; да се съберат; намаляване, събира, катурна, събират, организират, не мачкайте, преместване, примамка, posbivat, чук бобини podshibit, намаляване posbie, събори, стреля, нараняват, събори, оближе, по-ниска, nasbirat, лежеше, сгъстяване, podnachit, Скопие, гмуркане, дезориентира, разтърси, объркан, шокиран линия, форма, изваждане, обърка главата му отсече, обърка мозъка, подтикват, обърка, Prikope, форма, обърка, да се носят надолу към петите, стъпчат, навита заедно, объркан, създаване, организиране, п Хакоб, изтриване, nasbivat, чук pahvy, измести, да направи, завъртете, zadurit ход на главата, zadurit мозъците pahvey чук, чук pahvov. Български синонимен речник
 • Стабилност - което означава, че стабилността на българския език в речника
  VSlovare.Ru - онлайн речника на българския език. В основата на 500,000 думи и фрази от речници и енциклопедии.