време.

  • задачи за движение
    Решението за задачи за движение. Формула ключ за успешно решение свързва разстояние, скорост и време. Практически съвети.