управление на

  • теорията на управлението
    Характеристики училище по администрация. Представители (1920-1950) (Fayolle, Urwick, Мууни), имат опит от първа ръка като топ мениджъри в голям бизнес. Тяхната основна грижа беше по отношение на ефективността на цялата организация. Страница 1