реагира на обидите

  • Как правилно да отговори на обидите
    Как правилно да отговори на обидата? Най-важното нещо е да не се поддават на провокация. Има техники, които ще ви помогнат да се отговори на обиди.