Centr

  • Рап е пари - respecta - крайната портала за хип-хоп
    Когато дърветата бяха големи, а ние - млад, когато слушате музика на касети, които се купуват в павилиони, където Елцин вече е уморен и Путин дори не е започнал - и това е така, в тези древни