Амини Krugosvet енциклопедия

При сравняване на тези две реакции може да се види, че групата на С2 Н5, и Н, сякаш обратно, в резултат на третичен амин образува вторична.

Разтваря се във вода, амини по същия начин улавяне протон, в резултат разтвор на йони се появяват ОН # 150. което съответства на образуването на алкална среда, е възможно да се открие с конвенционалните показатели.С образуването на амини донор-акцепторни връзка може да бъде приложен не само HCI, но халоалкили RCL, при което се образува нова връзка N # 150; R, който също е еквивалентен на вече наличните. Когато започне да се вземе третичен амин, тетраалкил амониевата сол се получава (R четири групи в един N атом):

Тези соли се разтварят във вода и някои органични разтворители разпадат (разтваряне) за образуване йони:

Такива разтвори, както и всички разтвори, съдържащи йони провеждат електричество. соли тетраалкиламониеви могат да бъдат заместени с халоген НО-група:

Получената тетраметиламониев хидроксид е силна основа в свойства близки до основи.Първични и вторични амини реагират с азотиста киселина HON = О, но те реагират по различни начини. Тъй като първични амини се получават първични алкохоли:

За разлика от първичните, вторични амини с азотиста киселина за образуване на жълто, умерено разтворими нитрозамини # 150; съединения, съдържащи остатък> N # 150; N = O:

Третични амини при стайна температура с азотиста киселина не реагират по този начин, азотиста киселина е реагент, който позволява да се направи разграничение между първични, вторични и третични амини.

Кондензацията на амини с карбоксилни киселини образуват амиди киселини # 150; съединение с фрагмент # 150 С (О) N + Cl # 150. В реакцията на анилин с азотиста киселина (в присъствието на солна киселина), генерирани диазо съединение, включващо частта R # 150; N = N, е под формата на йонни соли, наречен диазониева сол (Фигура 3A.). Така, реакцията с азотиста киселина не е, както е в случая на алифатни амини. бензолното ядро ​​в анилин е реактивен характеристика на ароматни съединения (виж ароматност.), Халогенирането на водородните атоми в орто - (. Фигура 3B) и пара-позиция на амино група, заместена, хлороанилини получени с различни степени на заместване. Действието на сярна киселина води до сулфониране пара-положение на до амино група, образува така наречената сулфанилова киселина (фиг. 3B).