правилното използване

  • Rate - това
    Значение на думата оценявам. Обяснителна речник на българския език. Определение на думата ОЦЕНЯВАНЕ
  • Ето - това е
    Значение на думата ТУК. Обяснителна речник на българския език. Определение на думата ТУК