организационно поведение наука

  • Организационно поведение - studopediya
    Организационно поведение Q21 организационно поведение като наука. Организационно поведение и управление. Организационно поведение като наука - изучаването на много фактори, влияещи