nominatio име лингвистиката

  • Номинация - Енциклопедия & речник
    Добре. 1) Calling, име нещо л. 2) В резултат на това именуване. 3) Категория на строителни работи или тези, от които най-фестивали и конкурси експерти да определят най-добрия.
  • Какво означава номинация - значение на думите
    Значение номинация в речниците Нов речник и словообразуване речник на българския език, TF Ефремова., Обяснителна речник на българския език. SI Ozhegov, N.Yu.Shvedova., Обяснителна речник на българския език. DN Ушаков, академично издание на речника, 1998, Енциклопедия, Wikipedia