на определението на термина

  • Ето - това е
    Значение на думата ТУК. Обяснителна речник на българския език. Определение на думата ТУК