Значение здравей - в речниците да

значението на думата Hello в речниците на българския език:

Обяснителна речник Ozhegova.

- се хареса на чувство за лично изразяване на привързаност на някого. добри пожелания и солидарност


Пример: Изпрати п s.o ... Огнената н. Боец за мир. Приемете моите искрени п.
***
2. - Pref-т! Поздрав при среща или раздяла
Пример: Аз заминавам, стр.!
***
3 - израз на объркване, несъгласие
Пример: Аз не poydu.- P. След изчакване за вас.

Ефремова TF Обяснителна речник на българския език.


м.
1) а) обърнат някого. добри пожелания. израз на приятелство,


солидарност.
б) жест знак. думи и т.н. Това е израз на чувство.
2) upotr. като поздрав, адресирано до някого. по време на срещата.

SI Ozhegov, N.Yu.Shvedova. Обяснителна речник на българския език.

-а, т.
1. Обжалване на които г-н изразяване на лични чувства
приятелско отношение. добри пожелания и солидарност. Изпращате, предавате стр. S.o ..
Приемете моите искрени п.
2. Hi! Поздрав при среща или раздяла
(Разговорно.). Аз заминавам, стр.1
3. Hi! Изразяването на недоумение, изненада
несъгласие (просто.). Никога не съм казвал това. - П. Вчера -Какво забравил? * Няма отговор
нито поздрави (разговорни.) - няма отговор от някой се обади. няма новини от
някой се обади. Поздрави един (проста.) - с странно, не е съвсем нормално. аз
предизвестие, той изглеждаше малко с поздравления. II umvnsh. privegik, -а, т. II
прил. Privetnoye. Star, -S (к 1 цифра.. Остарели).